ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงเตรียมความพร้อมประเมิน สมศ.รอบ4

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันปีใหม่2563

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีปีการศึกษา 2562

นางแดดวังชมภูเกม62v2

นางแดดวังชมภูเกม62v3

นางแดดวังชมภูเกม62v1

กีฬาสี 4ตุลาคม 2562

กีฬาสี 3ตุลาคม 2562

กีฬาสี 2ตุลาคม2562

กีฬาภายในน้ำเงินขาวเกม30 ก.ย.62

กิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

ประเพณีแห่เทียนพรรษา2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี2562

พิธีไหว้ครูและประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2562

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3/2561

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการทนงศักดิ์ คำพิทูล

เปิดบ้านนักอ่าน2562

วันเด็กแห่งชาติ2562

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี2561v2

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี2561v1

นางแดดวังชมภูเกมส์ v1

นางแดดวังชมภูเกมส์ v2

กีฬาสีปี 2561 v1

กีฬาสีปี 2561v2

วันวิทยาศาสตร์ 2561

แห่เทียนพรรษาปี 2561

วันภาษาไทยปีการศึกษา 2561

ยินดีต้อนคณะศึกษาดูงานจากอำเภแแวงใหญ่

โรงเรียนสีขาว

กิจกรรมต่อต้านลูกน้ำยุงลาย 2561

กิจกรรมไหว้ครูและประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา2560 v1

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา2560 v2

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 2561 

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกรวด2560

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาศาต้านภัยยาเสพติด

กีฬาต้นน้ำชีเกมส์ 2560

กีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดดวังชมภู 2560

กีฬาภายในโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2560

กิจกรรมวันวิทย์ยาศาสตร์ปี 2560

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

แห่เทียนเข้าพรรษา 2560 

สวนสนามลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2560

การประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู 

ประชุมครูชั้น ป.6 และ ม.3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดดวังชมภู

 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา2559

กิจกรรมเปิดบ้านนักอ่านสามสัมพันธ์แบ่งปันความรู้

กิจกรรมแนะแนวปี 2560

เยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2560

เข้าค่ายลุกเสือเนตรนารีปีการศึกษา2559 v2

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีปีการศึกษา2559 v1

กีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดดวังชมภู 2559

กีฬาภายใน28 ก.ย. 59

กีฬาภายใน 27 กันยายน 2559

กีฬาสี 26กันยายน cialis pas cher 59

 วันวานที่พากเพียรสูวัยเกษียณที่ภาคภูมิ

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์นางแดดวังชมภู

กิจกรรมวันแม่ 2559

กิจกรรมวันเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง2559

กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปีการศึกษา 2559

มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง