• อาคาร1
  อาคาร1
 • อาคาร2
  อาคาร2
 • อาคาร3
  อาคาร3
 • สนาม
  สนาม
 • สนามกีฬา
  สนามกีฬา
 • สนามเด็กเล่น
  สนามเด็กเล่น
 • ห้องน้ำ
  ห้องน้ำ
 • ห้องสมุด
  ห้องสมุด

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง